ai ai ai – may trangai? ai? ai? may trang video

40 Comments

Leave a Reply
  1. xem lại mới thấy mây trắng hồi xa xưa đã có tư duy quay MV kiểu như kpop rồi, hình ảnh nhảy liên tục ở mỗi thành viên, thay nhiều bộ áo quần trong cùng 1 MV. MV chuyển cảnh liên tục, nhạc khá bắt tai.

Leave a Reply

...