Ai Ai Ai Và Buông Tay story – Khởi My La Thăng [Fanmade]Sản phẩm fanmade kể lại tòan bộ câu chuyện Buông Tay và Ai Ai Ai. La Thăng cảm thấy rất thú vị nên post lên đây mọi người cùng xem nhé!

Cám ơn bạn đã làm clip này.

La Thăng. Subscribe NOW:
Like us on Facebook:

40 Comments

Leave a Reply
  1. có bn nào giong mk hk ? lúc bác sī đăp khăn cho chi my thì anh Nam cuoi thì vs lúc khóc trong mv này anh kevin khánh gjong cuoi quá ! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. hay có ai muốn khóc ko tôi thì khóc rồi đó😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Leave a Reply

...